Tag: download

download giáo trình photoshop miễn phí

Giáo Trình Photoshop Anh – Việt Full 75M

Giáo trình Photoshop Tiếng Anh bản đầy đủ, miễn phí dành cho mọi người. Đây là bộ tài liệu tự học Photoshop dành cho người mới bắt đầu. Download, tải về giáo trình Photoshop để học ngay thôi! Photoshop là phần mềm chỉnh sửa ảnh số 1 hiện nay Adobe Photoshop là phần mềm chỉnh sửa…

Read story

Hướng dẫn sử dụng AI – Adobe Illustrator cơ bản – Giáo Trình Tiếng Việt

Giáo trình Illustrator Tiếng Việt bản đầy đủ, miễn phí. Đây là bộ tài liệu tự học Adobe Illutrator(Ai) dành cho người mới bắt đầu. Download, tải về giáo trình Illustrator để học ngay thôi!  Tải về giáo trình Illustrator miễn phí Giới thiệu phần mềm Illustrator Tiếng Việt dành cho người mới bắt đầu.…

Read story